May 19, 2024

ตรวจหวยลาว รวย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม “FA THAILAND ACADEMY VISIT” ขึ้นภายใต้โครงการ Grow Together โดยเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับและพัฒนาศูนย์ฝึกอคาเดมีฟุตบอลและโรงเรียนกีฬาให้ได้มาตรฐาน และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อยกระดับการฝึกสอนให้กับศูนย์ฝึกอคาเดมีและโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย และที่สำคัญเพื่อช่วยให้กระบวนการการออกใบอนุญาตอคาเดมีฟุตบอล มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดไว้ กิจกรรมจะมีอคาเดมีที่เข้าร่วมทั้งอคาเดมีฟุตบอลชายและหญิง โดยจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรของสมาคมฯ...